Property Developments Property Developments

Property Developments

Property Developments

Property Developments

As of 31 December 2020, the Company has 11 projects in various stages of development and 2 projects under management in prime locations of major cities.

Shanghai:   Shanghai Panlong Tiandi   Hong Shou Fang   Taipingqiao   Rui Hong Xin Cheng   The HUB   KIC   INNO KIC
Nanjing:   INNO Zhujianglu   Bai Zi Ting  Nanjing IFC
Wuhan:   Wuhan Tiandi   Wuhan Optics Valley Innovation Tiandi
Foshan:   Foshan Lingnan Tiandi
Chongqing:   Chongqing Tiandi